Якобы стратегия развития района на период до 2020 года

Картинки по запросу swot

ЗМІСТ
Вступ
3
Методика
4
Загальна харакетристика
5
Географічне положення
5
Інфраструктура.......................................................................................
5
Автомобільні дороги..........................................................................
6
 Залізничні колії.....................................................................................
7
Газопостачання...................................................................................
8
 Водопостачання ..................................................................................
8
Природні ресурси ..................................................................................
9
Клімат......................................................................................................
10
Демографія..............................................................................................
10
Ринок праці.............................................................................................
11
Житловий фонд......................................................................................
11
Освіта.......................................................................................................
12
Медицина................................................................................................
13
Спортивні об’єкти...................................................................................
13
Туристично привабливі об’єкти............................................................
14
Безпека.....................................................................................................
14
Економіка ...............................................................................................
15
 Промисловий комплекс.......................................................................
15
 Сільськогосподарське виробництво..................................................
17
 Споживчий ринок................................................................................
18
Транспорт................................................................................................
18
Підприємництво.....................................................................................
19
Іноземні інвестиції.................................................................................
19
Місія і бачення...................................................................................
21
SWOT-аналіз .......................................................................................
22
Виклики.................................................................................................
25
Стратегічні цілі ..................................................................................
26
ВСТУП
Стратегічний план – це компромісне бачення розвитку до 2020 на основі узгоджених інтересів, спрямоване до всіх інституцій, місцевої влади, органів місцевого самоврядування, ініціативних груп та бізнесу, які визнають ці цілі як спільні. Стратегія не є планом, який напевно буде впроваджено, а лише описує засадничі зміни, необхідні для розвитку, визначені як ключові не тільки в перспективі найближчих 5 років.
Стратегія не передбачає створення окремого органу впровадження її цілей.  Виконавцями стратегії можуть бути не тільки державні органи, але всі суб’єкти, що працюють в районі, які хочуть досягнути цілей, що містяться в стратегії. Вони отримують гарантію, що їх діяльність у цій галузі буде, на скільки це можливо, підтримана місцевою владою. Таким чином, стратегія встановлює умови для створення синергетичних зв’язків між різними суб'єктами представників району, підвищує ефективність їх діяльності без необхідності надмірного формалізації співробітництва.

Передумовою успіху стратегії є максимально широка участь у реалізації всіх зацікавлених сторін розвитку району –  від органів влади і місцевого самоврядування та підприємств до ініціативних групи, неурядових організацій, та окремих громадян.  
Стратегія передбачає добровільне включення інших учасників та заохочує до створення різного роду партнерства для її реалізації.
Розробка стратегії розвитку району на 2015-2020 була ініційована Організацією Роботодавців “Спілка роботодавців”.

МЕТОДИКА
Нинішня форма Стратегії – це результат багатомісячної роботи міждисциплінарної групи, що складається з представників районної адміністрації, представників сільських громад, підприємців та експертів.
Під час консультацій, спрямованих на відкриті обговорення стратегії, було випрацювано місію, бачення, цілі та запропоновано конкретні індикатори їх досягнення, які потім, після їх перевірки та аналізу, включені в цей документ.
Стратегічний план розроблявся з використанням методики мозкового штурму, роботи в групах, експертних оцінок та рекомендацій.
Процес створення стратегії супроводжувався аналізом статистичних показників, їх порівнянням з показниками сусідніх районів, висновками  і пропозиціями представників районної адміністрації та експертів.
Стратегія розвитку була розроблена на основі бачення перспектив району до 2020 році, підкреслюючи його специфіку і вказуючи на індивідуальні рішення, характеристики, проблеми і потреби.
Значний вплив на розробку Стратегії мала невизначеність, пов’язана зі змінами та реформами. На момент розробки стратегії не було відомо яким буде адміністративно-територіальний устрій, яким чином буде працювати медична система, правоохоронна система тощо.
Пропозиції щодо внесення змін до стратегії можуть  вноситись в будь-який час всього періоду її дії.

Робота над стратегією передбачала наступні етапи:
 1. Опрацювання статистичних даних про актуальний стан району.  
 2. Підготовка висновків та оцінок на основі фактичних даних, тенденцій та порівняння з іншими районами.
 3. Проведення SWOT-аналізу.
 4. Випрацювання місії та візії.
 5. Визначення стратегічних та операційних цілей.
 6. Визначення індикаторів досягнення результатів.
 7. Громадське обговорення стратегії.
 8. Прийняття стратегії на сесії районної ради.
 9. Розробка проектів впровадження стратегії та їх реалізація.
 10. Моніторинг впровадження стратегії.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Географічне положення


Район розташований в південно-західній частині області. У районі нараховується 103 населених пункти (в тому числі одне селище міського типу).


Інфраструктура
Район знаходиться на перетині міжнародних транспортних магістралей. Розвиненість дорожньо-транспортної інфраструктури, близькість до кордону з Союзом (200 км) та до Столиці (365,0 км), наявність розвиненої автомобільної та залізничної мережі, а також розташування неподалік (45,0 км) міжнародного аеропорту, здатного приймати усі типи літаків робить район привабливим з точки зору розміщення виробництва, збуту продукції на ринки.


Автомобільні дороги
Протяжність автомобільних доріг загального користування на території району –  437,4 км. У їх числі: міжнародних – 84,0 км, районного значення  - 86,3 км. По території району проходять міжнародні автошляхи.
Інтенсивність руху транспортних засобів (легкових і вантажних) за добу, шт.:
- по трасі Столиці 7 885;
- по трасі не Столиці 4400.


Список автомобільних доріг в розрізі обслуговування, км
Найме-нування доріг
Всього доріг
В т.ч. з твердим покри-ттям
В т.ч. по типах покриття
Удосконаленні покриття
Перехідні покриття
Ґрунт
Цем
бетонне
Асф
бетонне
чорне шосе
біле шосе
Брук
Міжнародні дороги
144,9
144,9

128,9
16,0Регіональні дороги
21,3
21,3

6,7
14,6Терито
ріальні дороги
71,3
71,3

14,6
28,7

28,0

Обласні дороги
195,8
193,9
0,4
41,2
68,6
15,0
68,7
1,9
Районні дороги
86,3
86,3

23,8
31,0
16,2
15,3

Разом:
519,6
517,7
0,4
215,2
158,9
31,2
112,0
1,9
Комунальні
532,5
388,8

159,6


0,7
143,7


Залізничні колії
Протяжність залізничної колії у районі складає 50 км. Залізнична станція підпорядкована відокремленому підрозділу «Дирекція залізничних перевезень». На території району розташовані 3 залізничні станції та 8 зупиночних пунктів. За добу по залізничній колії проходять 10 електропотягів із зупинками на всіх станціях і пунктах та 6 пасажирських потягів які зупиняються на Станції. Станція розміщена на дільниці. Залізнична станція має пряме сполучення із 9 областями та зі столицями сусідніх держав.
Водопостачання - централізовану мережу водопостачання мають 29 населених пунктів.


Газопостачання - газопостачання мають 85 сільських населених пунктів. Скрапленим газом постачаються всі населені пункти.

Природні ресурси
Площа земель становить 120 140 га, з них 80 592 га – сільськогосподарські землі,  30 158 га – лісові площі, 4 267 га – забудовані землі, 1 954 га – водні плеса та 1 787 га - заболочені землі.
Ґрунтовий покрив району представлений чотирма основними типами ґрунтів: дерново-підзолисті, чорноземи малогумусні, торфоболотні, сірі опідзолені. Найбільшу площу на території району займають опідзолені ґрунти. Чорноземи за площею - на другому місці.
Район багат на нерудні корисні копалини, які використовуються в народному господарстві як будівельні матеріали. Це вапняк, крейда, шутер, піщаний камінь, глина, пісок, пісковики. Вагомими є поклади торфу, що є цінною сировиною для промислового видобутку і виробництва палива, добрива.
Лісові ресурси придатні для різних видів господарського використання (ділова деревина, побічне лісокористування), а площа лісових угідь дає можливість заготовляти значні обсяги дикоростучих ягід та лікарських рослин. Найбільшу питому вагу лісових порід складають хвойні породи – 80 % (сосна, ялина, модрина), 12 % - тверді породи (граб, бук, дуб, ясен, клен), 8 % -  м’які породи (вільха, осика).

Клімат
Клімат характеризується помірною континентальністю з теплим і достатньо вологим літом та не холодною з частими відлигами зимою.
Середня температура липня +18 ,+ 19, січня -5, -6. Максимальна температура влітку + 36,4 - +38, мінімальна взимку -31, -35. Середня річна кількість опадів - 510 ,-580 міліметрів.


Демографія
Постійно на території району проживає 45,8  тис. осіб, з них 2,9 тис. осіб – міське населення, решта – 42,9 тис. осіб – сільське. Жінки становлять 23,8 тис. осіб, чоловіки – 22,0 тис.осіб


Ринок праці
З загальної кількості наявного в районі населення працездатного віку - 27,2 тис. осіб або 59,4 %. Найбільше зайнятого населення в сільському господарстві, оскільки район є сільськогосподарський. Кількість зареєстрованих безробітних на 01.04 2015 року становить 1483 особи. Потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) — 75 одиниць. Навантаження на одне робоче місце складає 10 осіб. Середня тривалість безробіття — 5 місяців.
Середньомісячна заробітна плата станом на 01.04.2015 року склала 2 020,0 грн. (еквівалент 96 доларам США), що на 65,8 % перевищує розмір прожиткового мінімуму, встановлений для працездатної особи з 1 січня 2015 року (1 218,00 грн.).


Житловий фонд
Загальний житловий фонд району становить 1,2 млн.кв.м. (станом на 01.01.2014 року). Забезпеченість населення житлом — 26,8 кв. м. на одного мешканця району (станом на 01.01.2014 року). Забезпеченість населення житлом — 21,4 кв. м. на одного мешканця області. (Дані про житловий фонд області за 2013 рік наведено за оцінкою Головного управління статистики у області.)


Освіта
У районі навчально-виховний процес здійснюють 76 навчальних закладів:
 • 15 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів;
 • 16 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів;
 • 7 загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня;
 • 11 навчально-виховних комплексів “Загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад” ;
 • 24 дошкільних навчальних закладів;
 • 2 позашкільні навчальні заклади (районна станція юних туристів та будинок учнівської молоді);
 • 1 вечірня загальноосвітня школа ІІІ ступеня.
В районі діє вищий навчальний заклад І-ІІ рівнів акредитації - Аграрний коледж, який  готує за такими спеціальностями:                                                                                              
– монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі;
– експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва;
– монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання;
– виробництво і переробка продукції рослинництва;
– промислове квітництво;
– зелене будівництво і садово-паркове господарство;
– організація і технологія ведення фермерського господарства;
– виробництво і переробка продукції тваринництва.
Художнє професійно-технічне училище, яке готує за такими спеціальностями:
 • конторський службовець (бухгалтерія);
 • муляр, штукатур, маляр;
 • електрозварювальник, водій транспортних засобів (катег. «С»);
 • обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, касир;
 • оператор з обробки інформації та програмного забезпечення;
 • різьбяр по дереву та бересту.
В районі працює 4 агросадиби, 42 бібліотеки районної централізованої системи публічно-шкільних бібліотек, 2 школи естетичного виховання, районний будинок культури та 58 сільських клубів і будинків культури, які перебувають на утриманні сільських та селищної рад. На території району функціонує міжгосподарський санаторно-оздоровчий комплекс.  

Медицина
В районі працює комунальний заклад «Центральна районна лікарня» на 318 ліжок денного стаціонару та комунальний заклад «Районний центр первинної медико-санітарної допомоги», що включає 64 фельдшерсько-акушерських пункти та 10 амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Лікувально-профілактичну допомогу населенню надають 112 лікарів, 374 працівники середнього та 161 молодшого медичного персоналу.
Спортивні об’єкти
Назва
Характеристика
Спортивний комплекс
Спортивний майданчик 104х69м.
Використовується для проведення футбольних матчів і легкоатлетичних змагань
Веслувальна база районної ДЮСШ
Використовується для проведення  занять з веслування з дітьми на байдарках та каное
Тренажерний зал
Використовується для проведення  занять з важкої атлетики з різними віковими групами населення
Спортивний зал

Використовується для проведення  занять з важкої атлетики та боротьби
Стадіон

Місткість 500 чол., розмір поля  100х60м.
Використовується для проведення футбольних матчів і легкоатлетичних змагань
Стадіон
Місткість 1500 чол., розмір поля 100x60м.
Використовується для проведення футбольних матчів і легкоатлетичних змагань


Туристично привабливі об’єкти
На території района розташовані 208 пам'яток історії, культури, архітектури та монументального мистецтва.
Найцікавіші:
 • відома фортифікаційна споруда часів Першої світової війни;
 • пам’ятка історії та культури періоду Визвольної війни
 • джерело святої жінки
 • Свята гора або Божа, відома своєю чудодійністю.
Безпека
За повідомленням прокуратури за січень–квітень 2015р. в районі обліковано 97 кримінальних правопорушень, що на 7,8% більше, ніж за січень–квітень 2014р.
Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 34 (на 21,4% більше, ніж за січень–квітень 2014р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

Економіка
Промисловий комплекс району представляють 13 промислових підприємств, які працюють в добувній та переробній галузях. Галузь - це видобування торфу фрезерного та виробництво з нього паливних напівбрикетів.
Переробна галузь включає: виробництво харчових продуктів (масло, сири тверді та кисломолочні, морозиво, казеїн технічний, консервована продукція, борошно та ін.); оброблення деревини та виробництво виробів з деревини (шпон струганий, паркет, пиломатеріали, паливні брикети, меблі, столярні вироби та ін.); хімічна та нафтохімічна (плити пінополістирольні, блоки полістеролбетонні та сухі будівельні суміші); виробництво іншої неметалевої продукції (цегла будівельна); металургія та оброблення металу (металеві тришарові панелі); виробництво виробничого та професійного одягу в асортименті.

Сільськогосподарське виробництво
В сільськогосподарських підприємствах станом на 01.04.2015 року утримується 4403 голови великої рогатої худоби, в т.ч. 1405 голів корів. Поголів’я свиней нараховує  2186 голів. За І квартал 2015 року  виробництво молока становить 670 тонн,  виробництво м’яса - 59 тонн.
По району середньомісячна заробітна плата одного працюючого в сільському господарстві за І квартал 2015 року становить 1845 грн., що еквівалентно 88 доларам США.
Загальна площа с/г угідь: 30 719,9 га в т.ч. ріллі — 25 733,6 га.
У державній власності перебуває  4 508,9 га.
Землі, що перебувають у тимчасовому користуванні, в т.ч. на умовах оренди: 26 210,9, в т.ч. ріллі 26 165,3 га.


Споживчий ринок
Мережа закладів торгівлі станом на 01.04.2015 року нараховує 260 магазинів та кіосків торговельною площею 13 260 кв. м. та 33 заклади ресторанного господарства на 1 730 посадочних місць. Станом на 01.04 2015 року в населених пунктах району функціонує 93 обєкти з надання побутових послуг, з них 63 майстерні 30 окремих фізичних осіб-підприємців.
    1. Транспорт
Маршрутна мережа району складається з 31 приміського та 10 міжміських маршрутів. Із 104 населених пунктів району автобусним сполученням забезпечені 99 населених пунктів (95,2 %), залізничним транспортом – 18 населених пунктів (17,3%). Забезпеченість населених пунктів району автобусним сполученням становить 95,4 %, залізничним транспортом – 17,3 %.

    1. Підприємництво
У районі на 10,0 тис. осіб населення припадає 27 малих підприємcтв.
Станом на 01.01.2015 року зареєстровано 526 підприємств юридичних осіб, в тому числі 122 сільськогосподарських підприємства різних форм власності та 1 798 фізичних осіб-підприємців.
З метою створення зручних і сприятливих умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади функціонує Центр надання адміністративних послуг. У приміщенні Об’єднаної податкової інспекції відкрито центр обслуговування платників податків. Також функціонує відділ реєстрації безкоштовної  видачі сертифікатів ключів електронного цифрового підпису для подачі звітності в електронному вигляді.


Іноземні інвестиції
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), залучених в економіку  району станом на 01.04.2015 склав 323,8 тис.дол. США, що становить 86,7% обсягів інвестицій на початок 2015р. Прямі інвестиції у розрахунку на одну особу населення склали 7,1 дол. Іноземні інвестиції вкладено у 6 підприємств району. Інвестування здійснювали представники 3 країн світу.


МІСІЯ І БАЧЕННЯ
Місія визначає цінності, якими буде керуватися спільнота з метою реалізації бачення розвитку громади.


МІСІЯ

Сприятливі умови для життя і праці всіх мешканців Дубенщини

Бачення розвитку громади – це відображення бажаного стану якого місцева спільнота хоче досягти в результаті реалізації Стратегії. Воно відповідає на питання: «Що ми хочемо?  Яку ситуацію ми хочемо мати?». Бачення вказує напрямок дій та дозволяє ясніше визначити цілі, які стоять перед громадою.
БАЧЕННЯ

 • рівномірно розвинена соціальна та дорожня інфраструктура;
 • високий рівень доходів мешканців;
 • спроможність громад до саморозвитку;
 • збереження довкілля;
 • розвиток людського капіталу (підприємницького потенціалу);
 • належне управління.


SWOT-АНАЛІЗ - АНАЛІЗ СИЛЬНИХ СТОРІН, МОЖЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ, СЛАБКИХ СТОРІН ТА ЗАГРОЗ


SWOT-аналіз є одним з найефективніших методів діагностики ситуації, в якій є локальна спільнота. Він допомагає організувати та відсортувати інформацію, що робить його корисним в оцінці ресурсів, визначення проблем та встановлення пріоритетів для розвитку громади.
SWOT-аналіз ідентифікує сильні та слабкі сторони які виникають з аналізу внутрішніх причин розвитку громади, а також загроз і можливостей які відображають зовнішні чинник розвитку локальної громади та можуть з’явитися в майбутньому.


Сильні та слабкі сторони


Сильні сторони
Слабкі сторони

Удачное географическое расположение.

Логистическая составляющая (густая сетка дорог) (автодороги, железная дорога, нефтепровод).

Благоприятные климатические условия.

Наличие профессиональных учебных заведений.

Наличие полезных ископаемых.

Наличие большого количества лесных ресурсов.

Наличие земельных ресурсов (с / х назначения, промышленного и т.д.).

Большое количество водоемов.

Достаточное количество трудоспособного населения.

Культурное наследие.

Общественная активность.

Экологически чистая зона.

Расширенная социальная инфраструктура (количество).

Наличие небольших промышленных предприятий.

Туристическая привлекательность.

Плохие дороги (качество).

Плохое медицинское обслуживание (качество).

Недостаточный уровень образования молодежи.

Отсутствие организованного досуга.

Низкий уровень коммунальных услуг.

Отсутствие мест в детских садах.

Отсутствует кредитования.

Отсутствие квалифицированных кадров.

Высокий уровень безработицы, в том числе среди молодежи.

Низкий уровень доходов жителей.

Отсутствие конкурентов на рынке энергоресурсов.

Низкий уровень коммуникаций между общинами.

Неэффективность государственной поддержки развития общин и бизнеса.

Равнодушие населения, низкая культура поведения.

 Засорение лесов и загрязнение рек.

Неконтролируемая вырубка лесов.

Пассивность местной власти.

Отсутствие реальных стратегий развития общин.

Слабое знание иностранных языков.

Отсутствие саморекламы района.

Можливості та загрози


Можливості
Загрози

Зона свободной торговли и безвизовый режим с Союзом.

Право общин распоряжаться пашней.

Привлечение иностранных и внутренних инвестиций.

Увеличение местных доходов благодаря децентрализации.

Увеличение спроса на продовольствие в мире.

Упрощение получения лицензий и разрешений на добычу полезных ископаемых (передача полномочий ОСН).

Упрощение процедуры получения земли для бизнеса.

Увеличение экспорта местных товаров.

Применение страховой медицины (качество медицинского обслуживания).

Глубокая переработка местных ресурсов.

Повышение общественной активности и увеличение количества локальных инициатив.

Увеличение количества культурных мероприятий.

Повышение предпринимательского потенциала населения.

Развитие и популяризация локальных продуктов.

Получение ресурсов из международных фондов.

Рост уровня профессионального образования жителей.

Создание кластера по выращиванию и переработке сельскохозяйственной продукции

Обеспечение жителей скоростным интернетом.

Сохранение численности населения района на сегодняшнем уровне.

Отсутствие системного подхода к реформированию страны и низкие темпы внедрения реформ.

Отсутствие комплексной реальной поддержки села (отрасль животноводства)

Недополучения инвестиций из-за непрофессионализма и коррупции чиновников.

Уменьшение количества трудоспособного населения.

Низкий уровень административных и коммунальных услуг.

Отсутствие реальных полномочий местных органов самоуправления.

Физический износ промышленной инфраструктуры (газо-, нефтепроводы, линии электропередачи).

Ухудшение экологической ситуации.

Ухудшение криминогенной ситуации.

Неравномерное развитие района.

Несоответствие системы образования потребностям рынка труда.

Ухудшение состояния инфраструктуры.

Нестабильное законодательство.

Плохая налоговая система.

Распыление потенциала района из-за неправильного планирования и управления.

Девальвация гривны и ухудшение общей экономической ситуации.

Низкий уровень конкурентоспособности в сравнении с европейскими производителями.

Политическая нестабильность, частые выборы и изменения политического курса.ВИКЛИКИ
Район має ряд викликів, які визначатимуть її подальший розвиток. Ці проблеми, в основному, економічні, соціальні, інфраструктурні та організаційні. Від того, як громада впорається з цими проблемами, залежить подальший розвитку района та зміна її становища.
Насамперед, необхідно поліпшити функціонування місцевої економіки, яка з одного боку буде ефективно використовувати місцеві ресурси та потенціал, а з іншого –  зменшить проблему пошуку роботи, особливо для молодих людей, та поповнюватиме місцевий бюджет. Для вирішення цього завдання необхідно зосередитись на розвитку підприємництва серед місцевих жителів, а саме – стимулювати створення нових підприємств та підтримувати вже існуючі. Для цього мають проводитись заходи, що популяризуватимуть підприємництво як вид діяльності, місцеві органи влади мають якісніше надавати адміністративні послуги для бізнесу. Має здійснюватися робота в напрямку збільшення частки експорту підприємств та частки переробного виробництва.
Важливою загрозою для майбутнього розвитку є несприятливі демографічні тенденції, зокрема пов’язані зі скороченням населення. Ця ситуація збільшує тиск на системи освіти, охорони здоров'я та соціальних послуг. Найбільш ефективним способом зниження депопуляції є заходи, що ведуть до створення можливостей для зайнятості молодим людям, пропагування здорового способу життя та моделей сім’ї з великою кількістю дітей.
Серед системних загроз можна виділити неякісну інфраструктуру. Це стосується як виробничої,  так і соціальної інфраструктури.  Неякісні дороги, відсутність дитячих садочків, стадіонів, поганий стан частини шкіл та лікарень створюють несприятливі умови для життя місцевих мешканців та розвитку економічного потенціалу. Поліпшення інфраструктури значно покращить життя спільноти, певною мірою вплине на демографічні показники та сприятиме розвитку бізнесу.
Також недостатньо розвинений людський капітал. Це виражається в малій кількості якісних управлінських кадрів, невідповідності рівня професійної системи освіти потребам ринку праці, низьким рівнем володіння іноземними мовами та недостатньою увагою мешканців до власного здоров’я. Для зміни ситуації необхідно переймати іноземний управлінський досвід через проведення короткотермінових навчальних програм та залучення експертів. В школах змінити підхід до навчання з широким використанням сучасних методик та інноваційних технологій. Професійним навчальним закладам узгоджувати вимоги до спеціалістів з роботодавцями.   


СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ
Беручи до уваги оцінку стану, а також результати SWOT-аналізу для руху в напрямку визначеному в Місії та Баченні, було сформульовано такі стратегічні цілі:  

Ціль 1
Розвиток людського капіталу
Ціль 2.
Розвиток соціальної та транспортної інфраструктури
Ціль 3.
Розвиток місцевого економічного потенціалу


Для досягнення стратегічних цілей було визначено операційні цілі та завдання, а також критерії на основі яких можна виміряти чи відбуваються зміни. Операційні цілі, завдання та критерії в Додатку № 1
Стратегічні та операційні цілі


Страте-гічні цілі
Операційні цілі
Завдання
Критерії/індикатори

Ціль 1. Розви-ток люд-ського капіталу
1.1.
Підвищення якості освіти
1.1.1. Підвищення якості дошкільної освіти
Збільшення кількість дітей охоплених дошкільною освітою
Кожна дитина має можливість отримати якісну дошкільну освіту
1.1.2.Підвищення якості середньої освіти
Покращення результатів ЗНО
Збільшення кількості призових місць на олімпіадах і конкурсах
1.1.3.Підвищення якості професійно-технічної освіти
Оцінка якості освіти роботодавцями
Відповідність рівня забезпечення майстерень до сучасних умов
1.1.4.Підвищення рівня знання іноземних мов
Покращення результатів ЗНО
1.2. Покращення рівня здоров’я мешканців
1.2.1.Пропаганда здорового способу життя.
Зменшення кількості реалізованих тютюнових виробів та алкоголю
Збільшення середньої тривалості життя мешканців
1.2.3.Створення спортивних клубів різних напрямків, розвиток наявних команд.
Збільшення кількості клубів та команд
1.3.
Створення умов для культурного розвитку та дозвілля
1.3.1.Розвиток творчих колективів.
Збільшення кількості творчих колективів
1.3.2.Організація культурних/дозвіллєвих заходів.
Збільшення кількості культурних/дозвіллєвих заходів
1.4. Підвищення якості публічного управління на усіх рівнях
1.4.1. Створення умов для перейняття передового досвіду розвинених країн установами різного рівня (районна адміністрація, сільські ради, школи, підприємства, тощо)
Збільшення кількість заходів з передачі передового досвіду розвинених країн
1.4.2. Впровадження позитивного досвіду належного врядування
Збільшення рівня підзвітності та прозорості роботи місцевих рад Збільшення кількості громадських обговорень та консультувань при прийнятті важливих рішень
1.4.5. Стимулювання громадян до вирішення спільних проблем
Збільшення кількості спільних ініціатив представників місцевих громад
1.4.6. Навчання методам залучення ресурсів для розвитку громади
Збільшення кількості ресурсів залучених громадами

Ціль 2. Розви-ток соціа-льної та транс-портної інфра-струк-тури
2.1.
Розвиток освітньої інфраструкту-ри

2.1.1. Оптимізація мережі закладів освіти (дошкільних закладів, шкіл, позашкільних закладів)
Розгалуженість шкіл відповідно до  кількості учнів
Зниження співвідношення енергоресурсів у розрахунку на одну дитину
Оптимізація співвідношення кількості учнів до кількості вчителів
2.1.2. Матеріально-технічне забезпечення закладів освіти (дошкільних закладів, шкіл, позашкільних закладів, ПТНЗ)
Наявність інтернету в кожній школі
Кожен навчальний заклад забезпечений сучасним обладнанням, лабораторіями, майстернями.  для усіх предметів (фізика, хімія, фізкультура, тощо)
Забезпечення навчальних закладів мультимедійними технологіями
2.2. Збалансування та розвиток інфраструкту-ри системи охорони здоров’я
2.2.1. Забезпечення сучасним обладнанням закладів охорони здоров’я   
Високий рівень забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням
2.2.2. Ремонт приміщень закладів охорони здоров’я
Медичні заклади відремонтовані та утеплені
2.3.
Створення дієвої інфраструкту-ри надання комунально-побутових послуг
2.3.1. Забезпечення належного рівня житлово-комунальних послуг
Забезпечення кожного населеного пункту якісним водопостачанням
100 % облік використання енергоресурсів та води
Дотримання санітарних норм по водовідведенню
Зменшення витрат на теплопостачання та постачання гарячої води
2.3.2. Запровадження системи роздільного збору побутових відходів
Кожне домогосподарство охоплене системою збирання відходів
Всі побутові відходи збираються роздільно, або сортуються в місцях їх складування
Кількість людей які збирають роздільно сміття
2.4.
Створення оптимальної мережі транспортної та електронної комунікації
2.4.1. Відновлення доріг та вуличного освітлення, створення вело доріжок
Кількість ліхтарів вуличного освітлення в житлових масивах і паркових зонах
Можливість пересування по твердих шляхах легковим автомобілем 60 км на годину не залежно від пори року
Дороги з твердим покриттям між усіма населеними пунктами
Реконструкція і будівництво нових доріг здійснюється обовязково з облаштуванням велодоріжок
В кожній громаді розроблена схема велошляхів
2.4.2. Розвиток громадського транспорту
Можливість доїхати з будь якого населеного пункту до центру громади
2.4.3. Забезпечення доступу всіх населених пунктів до мережі інтернет
Доступність до якісного та швидкісного інтернету в кожному населеному пункті

Ціль 3. Розви-ток місце-вого еконо-мічного потен-ціалу
3.1.
Сприяння МСБ
3.1.1. Прозоре адміністрування публічних ресурсів

Наявна публічна база для вільних орендованих земель та процедура їх отримання
Наявна публічна база приміщень
Наявна публічна карта місцевих корисних копалин (інформація про геологічну розвідку, можливість доступу)
Відкритий доступ до тендерних процедур та використання усіх публічних фінансів
3.1.2. Залучення бізнесу до планування економічного розвитку регіону/громади
Перелік МСБ, включених до робочих груп з планування економічного розвитку
Прописані регламентні процедури залучення підприємців до прийняття рішень
3.1.3. Безпека для роботи МСБ
Зменшення кількості злочинів
3.1.4. Підвищення продуктивності роботи МСБ
Збільшення суми сплачених податків МСБ
3.1.5. Стимулювання експортної діяльності підприємств
Збільшення частки експорту
3.1.6. Збільшення частки переробного виробництва
Збільшення частки переробного виробництва
3.1.7. Підготовка пропозицій для інвестиційних проектів
Збільшення кількості інвестиційних пропозицій та реалізованих  інвестиційних проектів
3.2.
Розвиток підприєм-ницького потенціалу населення
3.2.1. Стимулювання молоді до започаткування власної справи
Збільшення кількості історій успіху підприємців у місцевій пресі
Кількість навчальних семінарів, конференцій, лекцій, зустрічей із залученням успішних підприємців
3.2.2. Запуск пілотних проектів по розвитку нових видів малого підприємництва
Кількість реалізованих пілотних проектів


За все хорошее, против всего плохого


Популярное за неделю: 26 марта - 2 апреля

Красноярск, Томск: Nissan X-Trail - Ниссан Х Трейл Т32 2016 г. Цена: 1 595 000

Типы личности в соционике: таблица знаменитостей VIP TOP

Как купить авто из Кореи под заказ с доставкой в Россию или страны СНГ

Как купить авто с аукциона Японии с доставкой в Россию и СНГ

Что значат значки на панели авто Японии если горит индикатор

Оценки автоаукционов Японии при описании состояния автомобиля

Владивосток, авторынок «Зеленый Угол» - продажа авто Японии

Как купить автомобиль с левым рулем на авто аукционе Японии

Текст Конституции Республики Китай на русском и китайском языке