Трон. Серия 3. Toyota Land Cruiser Prado - Suzuki Grand Vitara - Kia Sportage.